13.200 træer på vej mod Outrup

13.200 træer på vej mod Outrup

23-06-2023, 10:57 - Dinenyheder

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Borgere, foreninger og virksomheder i Varde Kommune får nu lettere ved at rejse skovområder i den vestjyske muld, efter kommunen har indgået partnerskab med NGO'en Growing Trees Network. Det betyder, at alle interesserede med 18 kroner på lommen kan donere et træ. 

BIODIVERSITET

Nyt partnerskab: 13.200 træer på vej mod Outrup

23.6.2023 09:00:00 | Varde Kommune

Borgere, foreninger og virksomheder i Varde Kommune får nu lettere ved at rejse skovområder i den vestjyske muld, efter kommunen har indgået partnerskab med NGO'en Growing Trees Network. Det betyder, at alle interesserede med 18 kroner på lommen kan donere et træ. 

BIODIVERSITET

Det skal være nemt at rejse en skov i Varde Kommune. Derfor har kommunen indgået et partnerskab med Growing Trees Network. Samarbejdet åbner op for, at borgere, foreninger og virksomheder kan købe træer til skovrejsning på arealer, som private jordejere stiller til rådighed.

Growing Trees Network blev dannet i 2013 med et mål om at plante en million træer i Danmark på max tre år. Ti år senere har de sammen med samarbejdspartnere og sponsorer plantet mere end tre millioner træer. 

Ny model skal føre til mange skove

Partnerskabet mellem Varde Kommune og Growing Trees Network bygger på en model, hvor det handler om at matche jordejere med trædonorer. 

Modellen er med til at reducere skovomkostningerne for jordejerne markant, da de ikke har udgifter til træer og plantning, men blot stiller deres jord til rådighed, som interesserede kan købe og donere træer til. Efterfølgende sørger Growing Trees for at plante træerne.

Biodiversitetsskov er på vej til Outrup

Den første skov der plantes i forbindelse med samarbejdet, bliver en biodiversitetsskov i Outrup med plads til 13.200 forskellige træer, som plantes i efteråret.

Allerede nu kan virksomheder donere træer hertil.

En af de virksomheder, der har doneret træer, er Dagli' Brugsen i Outrup, som har doneret 100 træer hertil for at støtte op om det lokale initiativ.

Folkeskov i Varde Kommune

Det er dog ikke kun virksomheder, der har mulighed for at tage del i skovrejsningsprojekterne. Borgere og foreninger kan donere træer, der senere plantes som folkeskov et endnu ukendt sted i kommunen.

Citater

Preben Friis-Hauge (V), formand for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

"Skovrejsning spiller en centralrolle i Varde Kommunes klimahandlingsplan, og plantningen af flere træer skal være med til at sikre, at vi når vores mål om klimaneutralitet i 2050. Gennem partnerskabet får borgere, foreninger, virksomheder og lodsejere nu mulighed for at tage del i målet om en grønnere fremtid."

Kim Nielsen og Lars Heiselberg Vang Jensen, stiftere af Growing Trees Network:

"Vi har en del erfaringer med at samarbejde med kommuner, men det har altid drejet sig om at rejse én skov. Med Varde Kommune prøver vi en ny model af, hvor vi i stedet skal matche jordejere og trædonorer, hvilket forhåbentlig fører mange nye skove med sig på sigt."

Torben Knudsen, uddeler, Dagli'Brugsen Outrup:

"I Dagli' Brugsen Outrup bakker vi op om gode lokale initiativer, når det er muligt. Vi synes, at partnerskabet Varde Kommune har igangsat for at fremme mere skov, er en alletiders idé, som vi gerne støtter op om."

Fakta

  • Ifølge Varde Kommunes klimahandlingsplan skal der rejses 62,5 hektar skov om året frem mod 2030.
  • Et træ koster mellem 18 og 24 kroner, og kan købes af alle interesserede.
  • Mere information om Growing Trees Network og trækøb i Varde Kommune kan findes på: www.growingtrees.dk/varde-kommune/