Generalforsamling

Generalforsamling

15-03-2022, 09:27 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Der afholdes generalforsamling Mandag den 28. Marts. 2022 kl. 19.00 i Hodde-Tistrup Hallen.
Dagsorden iflg. Vedtægter. 
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden Henrik Bergstedt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen på mail: hrbergstedt@gmail.com.

Foreningen er vært med kaffe og brød.

Tistrup Tennisklub.        
Mvh Bestyrelsen.