Generalforsamling Gårde Vandværk 18/3 2024

Generalforsamling Gårde Vandværk 18/3 2024

04-03-2024, 04:26 - Dinenyheder

Forfatter: Gårde Vandværk

Generalforsamlingen for Gårde Vandværk afholdes i Multihuset (Svanehøjvej 12, Gårde) kl. 19.00 i forlængelse af Borger og Beboerforeningens generalforsamling.

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

Valg af ordstyrer og referent

  1.    Beretning v. formanden 
  1.    Regnskab og budget 
  1.    Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægter i forhold til indkaldelse til Generalforsamling.

  1.    Valg

Efter tur afgår –

Thomas Sønderby - modtager ikke genvalg (kandidat fundet)

Peder Pedersen     - modtager genvalg

Karl Haahr              - modtager genvalg 

         Valg af suppleant 

  1.    Valg af revisorer

Ester Nielsen  - modtager genvalg

Ivan Jensen    - modtager genvalg 

  1.    Eventuelt

Dagsorden til download