Generalforsamling i FTF Tistrup

Generalforsamling i FTF Tistrup

14-02-2023, 10:02

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Tistrup FTF i henhold til vedtægternes § 4,   generalforsamlingen afholdes i

 

                                                                                  Tistrup Skoles kantine 

                                                                           Onsdag den 8. marts 2023. kl. 19.00

 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Formandens beretning for 2022

3.     Aflæggelse af regnskab med revisors påtegning til godkendelse

4.     Indkomne forslag

5.     Valg til bestyrelse og suppleant 

På valg er:    Thomas Preuss, modtager ikke genvalg

                     Birthe Helene Nielsen, modtager genvalg

                     Hanne Ø. Andersen, modtager genvalg

 

 På valg er:   Lisbeth Henriksen, modtager genvalg, som suppleant

 6.   Valg af revisor

 7.   Eventuelt      

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde på formandens mail: bhjnielsen@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt til denne indkaldelse