Generalforsamling i Ølgod IF

Generalforsamling i Ølgod IF

08-03-2024, 10:29 - Dinenyheder

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Dagsorden d. 25. marts 2024 kl. 19.30

Valg af dirigent
Årsberetning
Vedtægts ændringer
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (alle modtager genvalg)
Valg af revisorForslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamling via mail mg@beoesbjerg.dk