Generalforsamling i THGU

Generalforsamling i THGU

14-02-2024, 10:04 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

THGU afholder generalforsamling Torsdag d 14 marts 2024 kl. 19:00 i Hodde Tistrup Hallen.
Dagsorden jf. gældende vedtægter.
1.
Valg af dirigent/stemmetællere
2.
Formandens årsberetning
3.
Udvalgsformændenes beretning
4.
Forelæggelse af årsregnskabet
5.
Behandling af indkomne forslag
6.
Valg til bestyrelse og udvalg
A.
Valg af bestyrelse
B.
Valg af udvalgsmedlemmer
7.
Valg af revisorer
8.
Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen til thgu.formand@gmail.com
Vi serverer smørbrød og øl/vand samt kaffe og kage efter mødet.
Derfor er tilmelding nødvendigt - tilmeld dig via mail thgu.formand@gmail.com eller sms 28 68 98 36

På foreningens vegne.
Heidi Nørby, Formand

Dagsorden til download