Generalforsamling i Tistrup Tennisklub

Generalforsamling i Tistrup Tennisklub

06-03-2024, 10:11 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Tistrup Tennisklub                                                                                                                                                                                     

                                           Til alle medlemmer af Tistrup Tennisklub

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 i Hodde/Tistrup Hallen

 

              Mandag den 25. marts 2024 kl. 19.00

 

                                    i henhold til paragraf 5 i vedtægterne.

 

DAGSORDEN: 

1)    Valg af dirigent.

2)    Aflæggelse af formandens beretning.

3)    Forlæggelse af det reviderede regnskab, samt orientering om kontingent for den kommende sæson.

4)    Behandling af bestyrelsens, samt indkomne forslag.

5)     

a)    Valg af bestyrelse:                                 På valg:      Morten Espensen
                                                                                     Henrik Bergstedt
                                                                                     Freddy Liboriussen

b)    Valg af bestyrelsessuppleanter:

c)    Valg af revisor:

d)    Valg af revisorsuppleant:                                                            .

6) Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

 

Henrik Bergstedt

Møllegårdsvej 2, 6862 Tistrup

tlf.nr. 20 74 94 10

mail: hrbergstedt@gmail.com

 

skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen serveres kaffe øl/vand og brød

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen