Generalforsamling Janusforeningen

Generalforsamling Janusforeningen

29-02-2024, 11:06 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus -Henry

Indkaldelse til generalforsamling i Janusforeningen

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Janusforeningen d. 13/3 - 2024 kl. 19.00.

Generalforsamlingen finder sted i Janus - Vestjyllands Kunstmuseum, Lærkevej 25, 6862 Tistrup.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab.

4. Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

5. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til bestyrelsens formand, Kim Christensen senest 8 dage før generalforsamlingen, email: kimchr_33@hotmail.com

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

a. På valg er Søs Koch b.

På valg er Bjarke Regn Svendsen

c. Valg af suppleanter

7. Valg af revisorer.

8. Evt.

Efter den formelle generalforsamling vil den nye kunstfaglige museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist fortælle lidt om sig selv og om Vardemuseernes planer med kunsten.

Så kom og mød Josephine, en person vi vil se meget mere til i Janus i fremtiden.

Herefter vil der traditionen tro være hygge og udlodning af indkøbt kunst.

Bestyrelsen Janusforeningen.