Julen nærmer sig og julemanden har besøgt HT Hallen & Hodde Forsamlingshus

Julen nærmer sig og julemanden har besøgt HT Hallen & Hodde Forsamlingshus

17-12-2021, 09:27 - hodde-tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Status på renovering af Hodde Forsamlingshus – Forsamlingshus Version 2.0
Budget rammen for arbejdet er på ca. 1.25 millioner – penge som vi forsøget at søge fra diverse fonde & kommunen.
Indtil videre har det været en stor succes selv om vi ikke er i mål endnu. Vi har senest fået svar fra Norlys & Nordea Fonden – begge positive. Status er pt.:
Varde Kommune Udviklingspulje 200.000,-
Varde Kommune Hal udviklingspulje 35.000,-
Norlys Vækstpulje 200.000,-
Nordea Fonden – Her Bor Vi puljen 295.000,-
Total per 15. december 2021 730.000,-
Der er yderligere ansøgninger i proces. Indtil videre en kæmpe tak til dem som har bidraget.
Projektresume:
Overordnet handler projektet om, at udvikle de fysiske rammer (indendørs og udendørs), så der kan skabes en ny og bredere brug af forsamlingshuset til gavn for lokalområdet, turister & lystfiskere. Herved sikres sognets samlingspunkt for fremtiden med basis i en meget bredere målgruppe. Udenfor tilføjes ligeledes shelters, bålplads, borde & bænke samt en fiskerenseplads med rindende vand. Indenfor renoveres indgangspartier med nye toiletter. Sidst men ikke mindst udstyres huset med et nyt indgangsparti.
Baggrund for projekt:
Hodde Forsamlingshus fra 1935, har de seneste 8 år været en del af den Hodde-Tistrup Hallen. Dette blev gennemført som et ønske fra både Hodde & Tistrup området, med det formål at sikre et samlingssted i Hodde. Nu trænger huset til en opgradering, og i den forbindelse ønsker vi at opdatere husets funktioner, og samtidig appellere til nye bruger grupper, inklusiv vandrere, lystfiskere og naturligvis lokalbefolkningen i området.
Formål med projekt:
Fastholde & forankre Hodde Forsamlingshus som det samlende punkt i Hodde Sogn gennem en opgradering til version 2.0. Et moderne forsamlingshus med mange funktionaliteter.
Målgruppe for projekt:
Den primære målgruppe er lokale borgere fra Hodde & Tistrup. Sekundær målgruppe turister, naturbrugere & lystfiskere. Huset er et vigtigt samlingssted for seniorer, for medlemmerne i sogneforeningen, idræt og som et værested på tværs af generationer. Der har ikke tidligere været taget særlige initiativer til at sikre spændende fysiske rammer for unge.
Styregruppen