Klassisk militærøvelse i Oksbøl på en ny måde!

Klassisk militærøvelse i Oksbøl på en ny måde!

15-11-2017, 12:22 - vardeinfo

Forfatter: News

 


Klassisk militærøvelse i Oksbøl på en ny måde!

1. Brigade gennemfører feltøvelse i Oksbøl med amerikansk, britisk og litauisk deltagelse. 19. – 24. november gennemfører 1. Brigade øvelse BRAVE LION 2018 i og omkring Oksbøl øvelsesterræn med deltagelse af op imod 2.000 soldater.

- Vi vil træne førernes og soldaternes evne til at handle smidigt og hurtigt overfor en jævnbyrdig modstander, udtaler brigadens presseofficer, major Per B. Jørgensen og fortsætter: - Derfor vil modstanderen under øvelsen også være en enhed på samme niveau; nemlig brigadens panserbataljon, med Leopard 2 - kampvogne. Og initiativet vil i store dele af øvelsen være frit for begge parter. På denne måde kan vi øve både offensive og defensive operationer.

Og dette er der sådan set ikke noget nyt i – sådan vil mange i lokalområdet nok huske de store øvelser tilbage i tiden. Noget af det nye er en udvidet brug af både øvelsesterræn og de omkringliggende områder.

Udover hærenheder deltager der danske og amerikanske helikoptere – der må derfor også forventes en del luftaktivitet i perioden, døgnet rundt og de vil lande på uvante steder og i skovområder. Tilsvarende vil Blåbjergvej, på vejstykket igennem Blåbjerg Klitplantage og området omkring Mindestenen i Blåbjerg Klitplantage være afspærret fra søndag morgen til tirsdag morgen, idet området tjener som et såkaldt beredskabsområde for en stor del af soldaterne og deres tunge materiel. Og skulle man observere en ny bro over Henne Mølle Å, i løbet af ugen, så der det ikke tale om et fatamorgana.

– Vi har haft et helt unikt samarbejde med Naturstyrelsen og Varde Kommune, samt andre interessenter i området omkring vort øvelsesterræn, herunder Aage V. Jensen Naturfond omkring området ved Filsø, fortæller chefen for Skydesikkerhedselementet i Oksbøl Lejren, kaptajn Stig G. Larsen, der sammen med 1. Brigade har forestået den omfattende koordination forud for øvelsen. – Og det betyder helt konkret, at når borgere og andre færdes i og i nærheden af øvelsesterrænet i perioden 19. – 24. november, så vil de opleve at se militære enheder i områder, hvor der normalt er adgang forbudt – men vi har styr på det, og der er tilladelse til det, understreger Stig G. Larsen.

Der er helt særlige regler i forbindelse med øvelsen, og soldaterne vil blive vejledt og instrueret grundigt i brug af terrænet og de særlige forhold på ex. Filsø Hede og i Kærgaard Klitplantage.