Ledige stillinger i plastproduktion hos Primo Danmark A/S

Ledige stillinger i plastproduktion hos Primo Danmark A/S

28-02-2024, 02:08 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Primo Danmark A/S i Tistrup søger 2 medarbejdere til plast produktion - gerne plastmagere, men ikke et krav. Interesse og flair for teknik er en fordel. Nødvendig oplæring vil finde sted. 

Arbejdstid er fast nat mandag til torsdag fra 22.30 – 07.00. 

Løn efter kvalifikationer. 

Evt. spørgsmål kan rettes til Ole Nim pr. telefon eller mail 30 69 33 76 / on@primo.dk 

Ansættelse hurtigst muligt.

 

Primo Danmark A/S in Tistrup is looking for 2 employees for plastic production - preferably plastic makers, but not a requirement. Interest and flair for technology is an advantage. Necessary training will take place. 

Working hours are fixed night Monday to Thursday from 22.30 – 07.00. 

Salary according to qualifications. 

Possibly. Questions can be directed to Ole Nim per phone or email 30 69 33 76 / on@primo.dk 

Employment as soon as possible.