Nyt om fjernvarme i Agerbæk, Nordenskov, Årre, Næsbjerg, Fåborg, Starup-Tofterup, og Glejbjerg

Nyt om fjernvarme i Agerbæk, Nordenskov, Årre, Næsbjerg, Fåborg, Starup-Tofterup, og Glejbjerg

01-07-2022, 09:54 - Dinenyheder

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

Kære borgere, hvis du/I går med overvejelser om udskiftning af oliefyret, gasfyret, pillefyret mv, så tøv en kende og afvent mødet i Helle hallen i August/September måned, hvor du/ I kan få afklaret alle de spørgsmål I måtte have til en fremtid med fjernvarme.
Fjernvarme er lig med høj leveringssikkerhed, ingen vedligeholdelse og ingen støj- eller lugtgener.
Arbejdsgruppen bag ENERGI HELLE er nu kommet et stort skridt videre med en fremtidig fjernvarmeforsyning af ovennævnte byer.
Vi har afholdt møde med rådgivningsfirmaet & Green Project, der har ekspertise i fjernvarmeprojekter i mindre bysamfund. På mødet kunne & Green Project oplyse, at der i de ovennævnte byer var god økonomisk basis for at etablere fjernvarmeforsyning af byerne huse.
På det kommende borgermøde i Helle hallen i ultimo august/primo september, vil der blive fremlagt forventede attraktive modeller for tilslutning til fjernvarmen samt redegjort for, hvornår vi kan forvente at få fjernvarmen installeret i vores huse. I øjeblikket arbejder vi med en foreløbig tidshorisont på 2-2,5 år, men det skal påpeges, at det er et foreløbigt gæt.
Til oplysning kan nævnes at fjernvarmeprojekter ikke kan få tilladelse til opstart fra Energiministeriet, hvis de økonomiske beregninger viser, at det ikke er konkurrencedygtigt med de billigste opvarmningsformer, som private luft til vand varmepumper og lign.
Arbejdsgruppen er:
Poul Rosendahl, Agerbæk
Hans Peter Nielsen, Agerbæk
Jesper Christensen, Agerbæk
Michael Eirup, Årre
Rene Andersen, Årre
Lars Christian Engelbrecht, Årre
Jacob Rasmussen, Næsbjerg
Benny Meldgaard, Nordenskov
Christian Lindegaard Tagmose, Nordenskov
Troels Riknagel, Øse
Initiativtagere:
Peder Foldager
Jens Dicksen Jensen
Rasmus Sømod, Næsbjerg
Uffe Hansen, Glejbjerg
Vagn Sørensen, Glejbjerg