Primo rekrutterer nye medarbejdere via mund-til-mund

Primo rekrutterer nye medarbejdere via mund-til-mund

24-11-2021, 12:05 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

Primo rekrutterer nye medarbejdere via mund-til-mund

Job: Primo har, som de fleste andre virksomheder, en udfordring i at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Alligevel holder virksomheden med 180 ansatte fast i princippet om primært at rekruttere nye medarbejdere via mund-til-mund.

Tistrup: Primo søger netop nu en værktøjsmagerlærling. Det sker som i det fleste tilfælde for stillinger i produktionen gennem internetopslag samt brug af lokale online medier. I opslaget henvender virksomheden sig til ansatte på virksomheden og borgere i området:

Kender du et pligtopfyldende ungt menneske M/K i alderen mellem 17 og 22 år, som kunne tænke sig en uddannelse som værktøjsmager, så er her en alletiders mulighed. Personen må meget gerne komme fra lokalområdet og med stærke relationer hertil.

- Primo er som alle andre virksomheder presset i rekrutteringen af dygtige medarbejdere. Vi er ikke i en situation, hvor vi bare kan hente en værktøjsmager eller plastmager ind fra gaden. Vi må uddanne dem selv - både unge- og voksenlærlinge, forklarer produktionschef Ole Nim.

- Men indtil videre har vi kunnet holde skindet på næsen ved at søge internt; spørge de ansatte og folk i området, om de kender nogen egnede til jobbet. Det ser vi som en værdi i sig selv - vores måde at sikre fødekæden på, og så er det også svært at tiltrække og ikke mindst fastholde unge langvejs fra , der eksempelvis kan være udfordret på transport.

- Voksenlærlinge rekrutteres primært blandt virksomhedens egne medarbjedere - ufaglærte eller medarbejdere med anden uddannelse, eksempelvis landmænd, der typisk kan uddanne sig til plastmagere på godt i par år i modsætning til ungelærlinge, der bruger tre og et halvt år.

Ole Nim taler sig varm og taler varmt for virksomheden:

- Vi VIL vores lærlinge, og vi er villige til at strække os langt, for at de trives og bliver så dygtige, som overhovedet muligt. Skal der lidt ekstra hjælp til i tilfælde af eksempelvis ordblindhed, tilbyder vi det hellere end gerne  - vi ved, det lønner sig i længden.

Også selvom de unge mennesker på et tidspunkt efter endt læretid beslutter sig for at prøve noget nyt og søge væk fra virksomheden.

- Ja, så får andre jo glæde af vores dygtige medarbejdere, men vi oplever heldigvis ofte, at de vender tilbage igen. Der er nogle værdier hos Primo, som man måske først rigtigt forstår betydningen af, når man rejser fra virksomheden.

Ole Nim ved, hvad han taler om - har var selv væk et kort periode, men lod sig let lokke tilbage og har nu arbejdet sammenlagt mere end 40 år hos Primo.

Han så gerne, at håndværk fyldte mere i skolen, og at håndværkeruddannelserne var ligeværdige med de boglige uddannelser i erhvervsvejledningen af de unge.

- Vi kæmper med manglende kendskab til, hvad det er vi laver, og hvad der faktisk er indeholdt i en moderne håndværkeruddannelse - at man eksempelvis skal være dygtig med en computer og kunne betjene robotter, som fylder mere og mere. Før i tiden havde vi erhvervspraktikanter og besøg fra de omkringliggende skoler, men det er efterhånden sjældent, slutter Ole Nim, inden han engageret viser rundt i produktionen.

Fakta:

Primo har travlt på virksomhedens 57 produktionslinjer og bekæftiger 180 medarbejdere, men kunne godt bruge flere. Aktuelt er der tre unge lærlinge i produktionen, og virksomheden søger yderligere en værktøjsmagerlærling. Det sker primært via mund-til-mund, som hidtil har sikret Primo fødekæden af nye, dygtige medarbejdere.

Foto: Ole Nim viser engageret rundt i produktionen hos Primo og fortæller om virksomheden strategi for rekruttering af nye medarbejdere. Henrik Cramon

Artiklen er en del af serien om, hvordan områdets virksomheder rekrutterer kvalificeret arbejdskraft.