Sådan kommer det nye Ølgod Kulturhus til at se ud

Sådan kommer det nye Ølgod Kulturhus til at se ud

08-07-2024, 12:55 - Ølgod

Forfatter: Kilde: Varde Kommune

NemByg A/S, Cubo Arkitekter, Lybech landskab og VITA Ingeniører vinder arkitektkonkurrencen for det nye Ølgod Kulturhus, der giver moderne rammer til nye og eksisterende fællesskaber. 

Et enigt bedømmelsesudvalg har nu peget på, at projektet af NemByg A/S, Cubo Arkitekter, Lybech landskab og VITA Ingeniører er vinderforslaget, der bliver Ølgods nye kulturhus.

Et vigtigt element i arkitektkonkurrencen har været, at det nye kulturhus skal være synligt og et sted, hvor byens borgere kan se, at der er liv. Dette opfylder vinderforslaget, der skaber en tydelig forbindelse til byen og åbner kulturhuset op gennem en ny forplads vendt ud mod byens hovedgade.

Det gamle kulturhus bliver renoveret og moderniseret samtidig med, at der bygges nyt, der giver huset en række nye funktioner.

Huset vil fortsat rumme de eksisterende fællesskaber og kulturinstitutioner som bibliotek, kulturskole, lokalarkiv og museum, men skaber også mulighed for nye fællesskaber gennem en teatersal, kreative værksteder og en større åbenhed til bibliotek og musikskole.

Vinderforslaget indebærer, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Efter planen kan de nye lokaler tages i brug i løbet af 2026.

Citat

Sandie Eis Ravn, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune:

”Vi er i kommunen i gang med opgraderinger af vores kulturbyggerier, og med moderniseringen af Ølgod Kulturhus har vi denne gang arbejdet tæt sammen med en lokal gruppe af frivillige og ildsjæle med at få fornyet byens kulturelle samlingssted. Deres engagement inden for særligt fundraising har været afgørende for at få projektet op i det niveau, Ølgod altid har været kendt for, og dermed takket være de frivillige løftes Ølgods kulturhus atter ind i fremtiden.”

Lars Teglgaard, formand for Udvalget for Børn og Læring i Varde Kommune:

”Med vinderprojektet får Ølgod et kulturhus, der bliver et samlingspunkt for alle aldre. Kulturhuset bliver med sin placering og synlighed et hus, hvor børn, unge og byens institutioner får mulighed for at udfolde et væld af aktiviteter.”

Ejvind Jensen, formand for Kulturhusets Venner:

”Bestyrelsen for Kulturhusets Venner er rigtig glade for, at vi nu kan være med til at offentliggøre det valgte projektforslag. Vi har længe undersøgt, hvad borgerne og brugerne ønsker, at kulturhuset skal rumme, og vi har forsøgt at implementere det i projektet. Det er lykkedes at skabe et projekt, der i fremtiden skal udvikle fællesskaber på tværs af generationer.”

Jørgen Mathiasen, afdelingschef i NemByg A/S:

”Vi er glade for, at vores projektforslag er udvalgt til det videre arbejde med at transformere Ølgod Kulturhus, og vi ser frem til samarbejdet med Varde Kommune og de lokale repræsenteret ved Kulturhusets Venner.”

Ditte Marquard Jessen, projektchef i Realdania:

"Kulturhuset i Ølgod har nogle kulturhistoriske værdier, men består i dag af en sammensat bygningsmasse, der betyder, at de værdier ikke kommer til sin ret. Vinderprojektet viser, hvordan den nyere bygningsarv kan få et løft og igen danne ramme om liv og fællesskaber. Borgerne i Ølgod og kulturinstitutionerne i huset har sammen taget ansvar for deres by og udviklet et projekt, som på mærkbar vis styrker bymidten, kulturlivet og fællesskaberne."

Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden:

”Det nye Ølgod Kulturhus er et stærkt eksempel på, at man kan øge kvaliteten og skabe oplevelser for flere brugere uden at etablere rigtig mange kvadratmeter. Der er tænkt ”less is more”. Samtidig får man styrket biblioteket og indtænkt universelt design i det omdannede kulturhus. Vi glæder os til at se det nye kulturhus stå færdigt.”