Tistrup Motorsport afholder ordinær generalforsamling.

Tistrup Motorsport afholder ordinær generalforsamling.

13-05-2024, 10:04 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Pia

istrup Motorsport afholder ordinær generalforsamling.

 Tirsdag den. 28/05-2024. KL 19.30

Kære medlemmer og andre interesserede
Det er igen blevet tid til at afholde ordinær generalforsamling i Tistrup Motorsport.
Generalforsamlingen afholdes på adressen Svanehøjvej 3 i Gårde.
Tistrup Motorsport vil være vært med en forfriskning, efter generalforsamlingen.

Dagsorden på ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter.
6. Valg af 1 revisorer.
7. Behandling af indkommende forslag.
8. Drøfte foreningens fremtid.
9. Eventuelt.

På klubbens vegne.
Bestyrelsen for Tistrup Motorsport